Novinky

04.08.2016 00:00
Deti v MŠ:  Cena € 1,39 z toho - desiata € 0,28, obed € 0,88 ( z toho 0,20 réžia), olovrant  € 0,23. V zmysle platnej legislatívy deťom nie je umožnené konzumovať len jeden druh, ale vždy v kombinácii desiata + obed, alebo obed + olovrant, alebo desiata+obed+olovrant. Žiaci I....
17.06.2016 09:00
Projekty-zdravia-a-AP-prevencie-obezity_Kantor_2016-(2).pptx (9070111)
16.06.2016 00:00
Stravníci, ktorí ukončia štúdium na Spojenej škole: prineste modrý čip a my Vám vrátime peniaze, nahláste č. účtu, kde Vám prepošleme odhlášky za stravovanie, tí, ktorí zostávajú budú odhlášky presunuté do ďalšieho školského roka, poprípade na súrodenca. POZOR!!!!: zvýšenie ceny stravného...
05.02.2016 14:25
Od 08. 02. 2016 pripravujeme obedy už  pre všetkých stravníkov.
22.01.2016 00:00
Školská jedáleň počas štrajkového obdobia t. j. od 25. 01. 2016 až do odvolania nebude pripravovať obedy pre žiakov I. a II. stupňa Základnej školy a ich zamestnancov. Žiaci  I. a II. stupňa sú automaticky odhlásení zatiaľ na obdobie 1 týždňa. V prípade, že niekto prejaví záujem o stravovanie...
18.11.2015 14:22
Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika, Vrútky 038 61     VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE   Úvodné ustanovenie   Vnútorný poriadok Školskej jedálne (ďalej len ŠJ) je vypracovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.330 zo 14. augusta 2009 o...
16.10.2015 08:59
V projekte podpory spotreby mlieka tzv. "Mliečny program" sú zapojení stravníci Spojenej školy Na Ul. M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach vo veku od 3-18 rokov. Je realizovaný firmou Organika Piešťany. Mlieko a mliečne výrobky sú dovážané z regiónu Turca Gader Blatnica.
20.06.2014 11:36
Posledný júnový týždeň je možné vrátiť čip, za ktorý vrátime adekvátnu hodnotu v hotovosti alebo na číslo účtu do banky, alebo prevedieme finančné prostriedky na súrodenca.  
18.10.2013 10:56
Školská jedáleň sa so svojimi stravníkmi a žiakmi ZŠ s mš dňa 16. 10. 2013 zapojila do Kampane 2013 "Odstráň obezitu".  Táto kampaň bola uskutočnená pri príležitosti Svetového dňa výživy s cieľom prevencie nadváhy a obezity populácie. K hlavnému jedlu bola podávaná čerstvá zelenina a ovocie a...
<< 1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Školská jedáleň M. R. Štefánika 1
Vrútky
038 61
0911 308 309 marianascurova66@gmail.com