Novinky

23.08.2019 00:00
Ak sa chceš stravovať: musíš si zakúpiť čip v hodnote € 0,60--., ale finančnú náhradu po ukončení stravovania neposkytujeme. príď si pre poštovú poukážku do ŠJ od 26.08.2019 v čase  od 8,00 hod. do 14.00 hod. - čakáme Vás! ak platíš cez banku č. účtu ŠJ je: IBAN: SK77 0200 0000 0022...
18.06.2019 13:30
zápisný lístok 2019.odt (28667)
17.08.2018 12:14
  zápisný lístok 2019.odt (28667)
11.12.2017 10:17
Školská jedáleň Na Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky Oznam pre stravníikov SÚRNE!!! ZMENA čísla účtu!!! Žiadam dodržať pokyny. Z dôvodu zmeny zákona a príkazu zriaďovateľa Mesta Vrútky od 01.01.2018 dochádza k zmene stravovacieho účtu na: SK77 0200 0000 0022 7098 2058, variabilné symboly...
12.10.2017 00:00
Školská jedáleň opäť aj v školskom roku 2017/201 podporuje spotrebu ovocia a zeleniny u detí ZŠ a MŠ v spolupráci s vedením Spojenej školy, Ul. M. R. Štefánika1, 038 61 Vrútky.  Program je zabezpečovaný firmou Bukov - Milan Delinčák pre všetky deti MŠ a žiakov ZŠ v počte ZŠ 259 detí a MŠ...
04.08.2016 13:59
  Školská jedáleň na Ulici M. R. Štefánika, 038 61 Vrútky Internetová adresa na objednávanie: www.strava.cz, číslo jedálne 9225. PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE Záväzne prihlasujem svoje dieťa/študenta na stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2017/2018. Meno a priezvisko dieťaťa/študenta,...
04.08.2016 00:00
Deti v MŠ:  Cena € 1,39 z toho - desiata € 0,28, obed € 0,88 ( z toho 0,20 réžia), olovrant  € 0,23. V zmysle platnej legislatívy deťom nie je umožnené konzumovať len jeden druh, ale vždy v kombinácii desiata + obed, alebo obed + olovrant, alebo desiata+obed+olovrant. Žiaci I....
17.06.2016 09:00
Projekty-zdravia-a-AP-prevencie-obezity_Kantor_2016-(2).pptx (9070111)
16.06.2016 00:00
Stravníci, ktorí ukončia štúdium na Spojenej škole: prineste modrý čip a my Vám vrátime peniaze, nahláste č. účtu, kde Vám prepošleme odhlášky za stravovanie, tí, ktorí zostávajú budú odhlášky presunuté do ďalšieho školského roka, poprípade na súrodenca. POZOR!!!!: zvýšenie ceny stravného...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Školská jedáleň M. R. Štefánika 1
Vrútky
038 61
0911 308 309 marianascurova@azet.sk